اسامی برگزیدگان جشنواره

 

برگزیدگان دریافت جایزه 50 میلیون تومانی

 1. فروغ زال

برگزیدگان دریافت جایزه 20 میلیون تومانی به ترتیب حروف الفبا

 1. ابراهیم محمدی
 2. اعظم ایرانشاهی
 3. امیرمهدی یکتا
 4. امین حسنی اقتدار
 5. آرش اقدام بوشهر
 6. آیناز محمدی
 7. پریشاد پزشک نمین
 8. حمید اشتری
 9. زهرا شوشتری
 10. زهرا نصیری
 11. زهره مهدویان فر
 12. سارا فارابی
 13. سبا ویسی
 14. سجاد پناهی
 15. سید سجاد موسوی
 16. سیده نغمه قریشی
 17. سینا ملکی
 18. شهین ابراهیمی
 19. علی مهدی پور قدیمی
 20. فاطمه بابایی
 21. فاطمه جوان
 22. فاطمه سادات میراحمدی
 23. فاطمه علیپور
 24. فائزه زمانی پور
 25. ماهان تیمور همدانی
 26. محمد معین اصفهانیان
 27. محمدرضا حامدی نیا
 28. محمدسجاد برزگر خالقی
 29. محمدمهدی مصطفایی
 30. مریم بخشی
 31. مریم حسینیان
 32. مصطفی تقوایی فر
 33. مصطفی سوارنژاد
 34. مهسا خلیلی فر
 35. مهسا سلطانی
 36. میترا بابایی
 37. نصرت السادات طاهرپور
 38. یداله چوپانی

نکته: هر اثر توسط 5 داور  مورد بررسی قرار گرفته است و با توجه به شاخصه های مورد نظر جشنواره، تنها آثار فوق نمره حد نصاب را  از داوران جشنواره دریافت کرده اند. به سایر عزیزانی که اثر آن ها در پروفایل کاربری شان به عنوان «تایید شده» ثبت شده است، مبلغ 2 میلیون تومان هدیه تعلق می گیرد.