کمیته داوری جشنواره «تجربه ماندگار» کار خود را به پایان رساند و تمامی آثار داوری شدند. 

با پایان کار کمیته داوری جشنواره، داوری تمامی آثار انجام شد و پس از تایید نهایی دبیرخانه جشنواره، ظرف دو تا سه هفته آینده نتایج داوری و رتبه بندی آثار از طریق همین سایت اطلاع رسانی خواهد شد.

همچنین زمان و مکان برگزاری مراسم اختتامیه و سایر رویدادهای مربوطه نیز از طریق همین درگاه اطلاع رسانی خواهد شد.