دکتر «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: ‏بازنشستگان بزرگترین سرمایه ملی جامعه ما هستند؛ بهره‌گیری از تجربیات گرانقدر و حفظ کرامت آن‌ها در راس برنامه‌های ‎#وزارت_مردم قرار دارد؛ نخستین جشنواره ملی ‎#تجربه_ماندگار که مخاطب اصلی آن تمامی فرزندان، عروس‌ها، داماد‌ها و نوه‌های بازنشستگان عزیز است در همین راستا آغاز به کار کرد. توئیتر خود نوشت: ‏بازنشستگان بزرگترین سرمایه ملی جامعه ما هستند؛ بهره‌گیری از تجربیات گرانقدر و حفظ کرامت آن‌ها در راس برنامه‌های ‎#وزارت_مردم قرار دارد؛ نخستین جشنواره ملی ‎#تجربه_ماندگار که مخاطب اصلی آن تمامی فرزندان، عروس‌ها، داماد‌ها و نوه‌های بازنشستگان عزیز است در همین راستا آغاز به کار کرد.