فراخوان نخستین جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان

فراخوان نخستین جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان

«برای برداشتن گامهای استوار در آینده، باید گذشته را درست شناخت و از تجربه‌ها درس گرفت.» فرازی از بیانیه گام دوم انقلاب

تجربه بودن در کنار عزیزانی که اندوخته‌هایی از چند دهه زندگی فردی و اجتماعی(شغلی و...) دارند، ماندگار خواهد شد؛ اگر فراز و فرودها، پیروزی‌ها و شکست‌ها، ضعف‌ها و قوت‌ها، لذت‌ها و رنج‌ها و دستاوردهای گرانبهای راه طی شده‌شان، ضبط و ثبت شود.

این تجربه، ماندگار خواهد شد؛ اگر ارتباط بین آن نسل؛ بازنشستگان عزیز و نسل‌های بعد به ویژه این نسل؛ جوانان گام دوم انقلاب، به درستی برقرار و تقویت شود.

در جشنواره تجربه ماندگار؛ نخستین جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان، فرزندان، نوه‌ها، عروس‌ها، دامادها و سایر اعضای خانواده، گرد چراغ فروزان بازنشسته خانواده جمع می‌شوند، درس‌ها و عبرت‌های راه طی شده زندگی او را به گوشِ جان می‌شنوند، آن را مکتوب و برای ما ارسال می‌کنند تا با بهره‌مندی از آن، در کنار یکدیگر، ایران اسلامی بزرگ را بسازیم.

© کلیه حقوق برای نخستین جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان محفوظ است.