ورود ثبت نام برای ورود یا ثبت نام از طریق زیر اقدام نمایید


توجه:
در مرحله  عضویت و تکمیل فرم های مربوط به آن، باید اطلاعات مصاحبه کننده(یا  تدوین کننده) که یکی از اعضای خانواده بازنشسته (فرزند، نوه، عروس یا داماد آن خانواده) است وارد شود.
اطلاعات مربوط به بازنشسته محترم، در  بخش ارسال اثر  دریافت خواهد شد.

اندکی صبر نمایید...

© کلیه حقوق برای نخستین جشنواره ملی تاریخ شفاهی بازنشستگان محفوظ است.